Категории

Списъкъ на населените места въ Княжество България споредъ преброяванието на 31 декемврий 1900 г. Покажи в цял размер

Списъкъ на населените места въ Княжество България споредъ преброяванието на 31 декемврий 1900 г.

100,00 лв.